Zonwering

De klimaatmars en hoe zonwering een bijdrage levert tot CO²-reductie.

Het is duidelijk dat de zorg voor ons milieu een hot topic is dezer dagen. De klimaatmarsen van de voorbije weken zijn maar één van de initiatieven die dit aantonen.
Zonder de hele discussie over de hoe’s en waarom’s te willen voeren, denk ik dat het belang om C02-emissies te verminderen, aangetoond is.
Het verwarmen en koelen van gebouwen eist een belangrijk deel op  in de uitstoot van koolstofmonoxide. Er zijn de laatste decennia al heel veel inspanningen gedaan om onze huizen en kantoren energiezuiniger te maken.

Meer en beter isoleren van gebouwen.

Een neveneffect van deze maatregel is echter de oververhitting van onze huizen, wat de vraag stimuleert naar koeling.
Anderzijds, kunnen we de zon gaan inzetten om onze gebouwen “gratis” te gaan verwarmen, om zo de verwarmingsinstallatie minder te gaan gebruiken.
Om dit mogelijk te maken dient er intelligentie toegevoegd te worden aan de installaties van onze gebouwen.

Als we in de Europese landen de helft van onze gebouwen zouden voorzien van “slimme” zonwering zou dit een enorme bijdrage kunnen leveren  op vlak van CO2 -uitstoot.

Het bijplaatsen van koeling in een goed geïsoleerd gebouw heeft dus een averechts effect. Men neigt meer energie te gaan verbruiken, daar waar het de bedoeling is om dit niet te gaan doen.
Zonwering op een gebouw zorgt ervoor dat de noodzaak aan koeling vermindert, of zelfs volledig wegvalt.

Door ervoor te zorgen dat op de warme momenten van de dag, de zonnestralen niet of matig het gebouw binnentreden, zal de opwarming van het gebouw uitgesteld worden. De binnentemperatuur zal niet heel snel gaan stijgen.
Ook het omgekeerde kunnen we bereiken, bij de vraag naar energie voor het opwarmen van een gebouw.
Om in de winter gratis zonnewarmte binnen te brengen zal de zonwering “open” moeten blijven, ook al schijnt de zon. Door de zonnestralen op de glaspartijen zal de binnentemperatuur sneller gaan stijgen.

Gratis warmte die de verwarmingsketel niet hoeft op te wekken.

Om dit te kunnen realiseren dient zonwering intelligent gemaakt te worden. Dit kan door toevoeging van automatisatie. De mogelijkheden hierin zijn groot, maar kort door de bocht genomen, komt het erop neer dat de zonwering automatisch opent en sluit, zonder toedoen van enige menselijke handelingen, op de momenten die nodig zijn. Bij kans op oververhitting, wordt de zonwering gesloten. Wanneer we de warmte wèl kunnen gebruiken, blijft ze open.

Dit soort toepassingen helpt het gebruik van fossiele brandstoffen, de bron van het grootste deel van de CO2-uitstoot, te verminderen. Op deze manier levert ‘slimme zonwering’ dus een bijdrage tot reductie van uitstoot van koolstofmonoxide.

U weet dus wat u te doen staat :-)

Ontdek de mogelijkheden.

Op zoek naar een goede zonwering? Nood aan nieuwe ramen en deuren ? Wil je je huis omtoveren tot een slimme woning? Of je terras een make-over geven? Doe dan beroep op Skygge.